[Klient pyta?] Jak można wyłączyć producenta z całej hurtowni? – wykluczanie producentów

Aby wyłączyć wybranego przez nas producenta z określonej hurtowni należy zalogować się do naszego systemu ASI.

Znajduję się tam zakładka Producent do której należy wejść. W wyszukiwarce wpisujemy nazwę producenta, którego chcemy wykluczyć.
Następnie na końcu znajduje się kolumna Czy wykluczony. Wystarczy z rozwijanego menu wybrać opcję Tak co spowoduje wykluczenie tego producenta ze sklepu.

Wykluczenie producenta z hurtowni działa w taki sposób, że przy następnej aktualizacji produkty tego producenta zmienią status na Nieaktywny w związku z czym nie będą widoczne dla klienta sklepu jak również w przyszłości nie będą dodawane nowe produkty tego producenta do naszego sklepu.

[Klient pyta?] W jaki sposób można dowidzieć się czy w hurtowni są nowe produkty? – raport niezmapowanych

W przypadku gdy nie wiemy czy hurtownia dodała np. nowego producenta czy też jakieś nowe produkty, a chcielibyśmy to sprawdzić należy zalogować się do naszej aplikacji ASI. Znajduję się tam zakładka Raport do której należy wejść.Pojawia się tam pełna lista hurtowni zintegrowanych z Pani sklepem.

Widzimy tam kolumny, z których możemy się dowiedzieć ile w danej chwili jest niezmapowanych produktów w hurtowni.

Kolumna Niezmapowane produkty (poprzednio): pokazuje liczbę niezmapowanych produktów w kategorii podczas poprzedniego generowania raportu. Służy to porównaniu, czy od ostatniego sprawdzenia liczba produktów się zmieniła, czy nie. Natomiast kolumna Niezmapowane produkty (teraz): pokazuje ilość niezmapowanych produktów na moment generowania raportu. Kolumna Udział niezmapowanych do wszystkich: jest udział % niezmapowanych do wszystkich produktów w danej kategorii

[Klient pyta?] Czy VeroSoft wprowadza kategorie produktów wg moich potrzeb, czy tworze je sam?

Obie opcje są możliwe:

1) Właściciel sklepu może stworzyć drzewo kategorii własnoręcznie w ASI lub sklepie i przeprowadzić proces mapowania kategorii z hurtowni do kategorii sklepu.

2) Skorzystać z funkcji [automat] w ASI zakładka mapowanie – wtedy całe drzewko kategorii, które w tym momencie jest wybrane [czyli widoczne w okienku Ustawienia dla:] zostanie przeniesione do katalogu głównego sklepu wraz z wszystkimi mapowaniami.

[Klient pyta?] Czy po zmapownaiu wybranych produktów do sklepu ich rozmiarówka zostanie automatycznie przypisana do tej znajdującej się w sklepie, czy zostanie utworzona nowa jeśli odpowiednia nie istnieje?

Program ASI przy eksporcie produktów, tworzy również cechy, którymi mogą być np.: rozmiar i kolor.

Jeśli w sklepie jest już wcześniej stworzony katalog nazw rozmiarów (nie koniecznie przez ASI) – to program go wykorzysta i nie stworzy dodatkowo nowego rozmiaru. Jeśli rozmiaru lub koloru brakuje – wtedy ASI utworzy brakujący kolor i później będzie go wykorzystywało.

UWAGA 1:

Należy pamiętać, że odwzorowanie kolorów i rozmiarów musi być identyczne w hurtowni i w sklepie, aby zostało wykorzystane. Jeśli w hurtowni mamy kolor „różowo – biały” a w sklepie „biało – różowy” lub „różowobiały” lub „różowo-biały” to są to zupełnie inne kolory i ASI dla takiego produktu stworzy nowy kolor w sklepie: „różowo – biały”.

UWAGA 2:

ASI aktualizuje jedynie produkty i cechy, które samo utworzyło w sklepie. Produkty dodane ręcznie – nawet jeśli są identyczne jak w hurtowni – są dla ASI niewidoczne, dlatego również ich cechy nie będą aktualizowane. W takiej sytuacji ASI założy własne produkty (jeśli zostało wykonane odpowiednie mapowanie) wykorzystując katalog nazw cech ze sklepu (np.: kolory i rozmiary).

[Klient pyta?] Co oznaczają cyfry (0) i (1) przy kategoriach hurtowni w zakładce mapowanie?

Oznaczenia te są informacjami pomocniczymi, które informują nas, czy w danej kategorii hurtowni są jakieś produkty, które nie zostały jeszcze zmapowane do sklepu.

(1) oznacza, że dana kategoria jest zmapowana do sklepu w całości, czyli wszystkie produkty przeniosą się do sklepu, ewentualnie kategoria nie zawiera produktów.

(0) informuje nas, że w kategorii jest przynajmniej jeden produkt, który nie został zmapowany do sklepu

Znaczniki te aktualizują się po wciśnięciu [refresh] lub ponownym wejściu do zakładki mapowanie.

Znaczniki te nie mówią nic o stanie magazynowym lub dostępności produktów. Te informacje można uzyskać klikając na [szczegóły] danego produktu.

 

[Klient pyta?] Do czego służy parametr Waga w ustawieniach przy mapowaniu? Czy jeśli go odznaczę, to wszystkie produkty będą mieć prawidłowe wagi, a jeśli go zaznaczę i podam jakąś wartość to wszystkie produkty będą mieć jedną wagę?

Ustawienie WAGA działa w następujący sposób:

Jeśli w pliku z hurtowni jest podana waga produktu to program automatycznie taką wagę pobiera i eksportuje do sklepu (oczywiście, jeśli w sklepie istnieje pole waga produktu).

Waga jest ważna – szczególnie przy ustalaniu ceny za przesyłkę, dlatego warto zadbać o to by ta wartość zawsze była przekazywana do sklepu.

Nie wszystkie hurtownie taką informację przekazują, dlatego w systemie ASI jest możliwość wpisania wagi „z ręki”.

Wagę można wpisać przy kategorii hurtowni – i wtedy waga będzie przeniesiona na wszystkie podkategorie oraz produkty w dół drzewka kategorii (proces dziedziczenia). Na przykład zakładamy, że dla kategorii biustonosze średnia waga produktu z opakowaniem to 0,5 kg. Wpisujemy taką wagę w ustawieniach tej kategorii i wtedy wszystkie produkty w kategorii biustonosze i we wszystkich podkategoriach będą miały taką samą wagę 0,5 kg.
Można również nadawać ręcznie wagi przy każdym produkcie.
Waga nadana przy produkcie ma oczywiście pierwszeństwo przed wagą nadaną przy kategorii i ta właśnie waga zostanie wyeksportowana do sklepu.

Na jakim poziomie kategorii z hurtowni powinno się wykonywać mapowanie do kategorii w sklepie?

Proces mapowania polega na wskazaniu, gdzie w naszym sklepie mają się znaleźć produkty z danej kategorii hurtowni. Czyli przypisujemy produkty z hurtowni do kategorii utworzonych w sklepie.

Mapowanie możemy robić na trzech poziomach umiejscowienia produktów w hurtowni:

1) Na poziomie kategorii lub podkategorii

2) Na poziomie producentów

3) Na poziomie pojedynczych produktów

[Ad1] Najpopularniejszy jest sposób pierwszy, czyli na poziomie kategorii. W tym przypadku musimy pamiętać, aby zmapowane zostały najbardziej zagnieżdżone podkategorie, bo zazwyczaj tam hurtownia umieszcza produkty. Czyli przykładowe prawidłowe mapowanie powinno wyglądać tak:

(0) Kontri
— (0) akcesoria
— — (1) Nakładki
— — — (1) Axami (producent zaznaczony na żółto)

czyli rozwijamy drzewko aż do poziomu, gdy zobaczymy producentów (oznaczonych na żółto) i klikamy poziom wyżej, czyli na najbardziej zagnieżdżonej kategorii (w tym przypadku [Nakładki]) i dla tej kategorii robimy mapowanie, czyli wybieramy odpowiednią kategorie w sklepie zaznaczają przy niej „ptaszek”. Wtedy wszystkie produkty posiadające stan magazynowy większy od zera (oznaczone na zielono) – zostaną wyeksportowane do naszego sklepu.

Jeśli zrobimy tylko mapowanie na poziomie wyższym, czyli na przykład [akcesoria] a nie zrobimy na poziomie [Nakładki] do naszego sklepu nie wejdzie żaden produkt.

[Ad2] Druga metodą jest mapowanie na poziomie producentów. Robimy tak wtedy, gdy chcemy do naszego sklepu eksportować produkty wybranych producentów lub jeśli w jednej kategorii hurtowni znajdują się producenci o kompletnie odmiennych charakterystykach np.: bielizna erotyczna i bielizna ciążowa i chcemy to umieścić w innych kategoriach sklepu.

(0) Kontri
— (0) akcesoria
— — (1) Nakładki
— — — (1) Axami (producent zaznaczony na żółto)

W takiej sytuacji pomijamy mapowanie na poziomie kategorii i mapujemy każdego producenta osobno (tutaj [Axami]), klikając na niego i wskazując kategorię w sklepie, do której ma być przypisany. Producentów odróżniamy od kategorii tym, że są na żółtym tle.

[Ad3] Najmniej popularna, bo najbardziej pracochłonna metoda mapowania to mapowanie poszczególnych produktów. Takie rozwiązanie stosujemy w przypadkach, gdy hurtownia nie udostępnia kategorii produktów i wszystko jest w „jednym worku” lub gdy chcemy bardzo precyzyjnie decydować co jest sprzedawane w naszym sklepie.

(0) Kontri
— (0) akcesoria
— — (1) Nakładki
— — — (1) Axami (producent zaznaczony na żółto)

— — — — Produkt 1
— — — — Produkt 2

W takiej sytuacji pomijamy mapowanie na poziomie kategorii i na poziomie producenta i mapujemy każdy produkt osobno (tutaj [Produkt 2]), klikając na niego i wskazując kategorię w sklepie, do której ma być przypisany. Produkty mogą być dostępne – wtedy maja kolor zielony lub niedostępne (stan magazynowy = 0) – oznaczone kolorem czerwonym.

[Klient pyta?] Wszystko zmapowałem, dlaczego produkty nie weszły do sklepu?

Przyczyn może być wiele, ale są one z reguły proste do usunięcia:

1) Zwyczajnie może jeszcze nie odbyła się aktualizacja ASI dodająca produkty. Takie aktualizacje odbywają się w nocy, więc jeśli mapowania zrobiliśmy w ciągu dnia – produkty w sklepie pokażą się dopiero w nocy lub dnia następnego.

2) Przy dużej ilości produktów (kilka tysięcy) dodawanych na raz oraz wolniejszych platformach sklepowych czas dodawania produktów jest dłuższy niż jedna noc i może trwać jeszcze przez cały dzień. Rekord dotychczasowy to 48 godzin – wynikający z rozwiązań technologicznych platformy.

3) Być może w mapowanej kategorii nie ma aktywnych produktów, czyli takich których stan magazynowy jest większy od zera (aktywne – oznaczone na zielono; nieaktywne oznaczone na czerwono)

4) Nie wykluczone, że nastąpiła pomyłka w mapowaniu. Mapowanie kategorii hurtowni do kategorii sklepu musi odbywać się na poziomie podkategorii z hurtowni, do której hurtownik podpiął produkty. Z reguły jest to najbardziej zagnieżdżona podkategoria (tuz przed producentem oznaczonym na żółto.

5) Kolejną i najczęstszą przyczyną jest fakt, że sklep może być jeszcze w okresie testowym, w którym do sklepu wczytujemy 100 pełnowartościowych produktów. Aby do sklepu weszła reszta produktów należy przejść na wersję PROfesjonalną ASI. W tym celu:
– należy przesłać do nas dane do faktury VAT
– określić okres rozliczeń (1 lub 6 lub 12 miesięcy)
– my wysyłamy fakturę VAT
– po opłaceniu (prośba o przesłanie mailem potwierdzenia przelewu) reszta produktów zostaje wczytana w nocy

 

[Klient pyta?] Czy istnieje niebezpieczeństwo, że moje opisy wprowadzane ręcznie dla danych produktów znikną przy codziennej aktualizacji?

Tak – opisy z hurtowni będą odwzorowane w sklepie, chyba, że Państwo powiedzą nam, że mamy nie aktualizować opisów – to wtedy nic się nie zmieni.

Również można z poziomu ASI dodawać własne opisy produktów wchodząc w szczegóły produktu.

Niebawem wdrożymy w ASI profile aktualizacji, które pozwolą Klientom decydować, które pola w sklepie mają się aktualizować.

[Klient pyta?] Czy będę miał możliwość wyboru poszczególnych produktów do przeniesienia z hurtowni tzn. tylko określone produkty danego producenta, a nie wszystkie?

Tak – mapując każdy produkt indywidualnie na poziomie produktu, lub mapując całego producenta, również mapując wybrane kategorie z hurtowni.

Oczywiście możemy skorzystać również z funkcjonalności wykluczeń – czyli na przykład można zamapować całego producenta lub kategorię, a następnie wykluczyć produkty, których nie chcemy mieć w sklepie.