[Klient pyta?] W jaki sposób można dowidzieć się czy w hurtowni są nowe produkty? – raport niezmapowanych

W przypadku gdy nie wiemy czy hurtownia dodała np. nowego producenta czy też jakieś nowe produkty, a chcielibyśmy to sprawdzić należy zalogować się do naszej aplikacji ASI. Znajduję się tam zakładka Raport do której należy wejść.Pojawia się tam pełna lista hurtowni zintegrowanych z Pani sklepem.

Widzimy tam kolumny, z których możemy się dowiedzieć ile w danej chwili jest niezmapowanych produktów w hurtowni.

Kolumna Niezmapowane produkty (poprzednio): pokazuje liczbę niezmapowanych produktów w kategorii podczas poprzedniego generowania raportu. Służy to porównaniu, czy od ostatniego sprawdzenia liczba produktów się zmieniła, czy nie. Natomiast kolumna Niezmapowane produkty (teraz): pokazuje ilość niezmapowanych produktów na moment generowania raportu. Kolumna Udział niezmapowanych do wszystkich: jest udział % niezmapowanych do wszystkich produktów w danej kategorii