Na czym polega grupowanie produktów?

Grupowanie produktów może w znaczący sposób ułatwić zarządzanie asortymentem w sklepie w sytuacji, gdy korzystamy z wielu hurtowni o tym samym asortymencie.

Wtedy istniej ryzyko, że w sklepie pojawią się 2 takie same produkty, ale z innymi opisami i inną ceną. Aby tego uniknąć mamy usługę grupowania, która przed wczytaniem do sklepu łączy produkty w grupy po charakterystycznym numerze – może to być EAN lub np.: kod producenta. Następnie z tych produktów tworzony jest jeden, który jest eksportowany do sklepu.

Możemy zdecydować o różnych parametrach takiego eksportu:

– jak ma być cena – najwyższa, najniższa, czy np z hurtowni X
– z której hurtowni dodajemy opisy i zdjęcia
– jakie stany magazynowe pokazujemy – czy sumujemy, czy pokazujemy z hurtowni X

Grupowanie jest z reguły parametryzowane we współpracy z właścicielem sklepu i jest czynnością jednorazową. Potem wszystko działa automatycznie.

[Klient pyta?] Co oznacza, na co ma wpływ liczba, którą można zmieniać – „przelicznik cen” w zakładce „strategie”?

„Przelicznik cen” w strategi cenowej powoduje pomnożenie ceny bazowej netto przez wartość wpisaną w to pole.
Standardowo wartość ta powinna być ustawiona na 1, a ceny powinno regulować się za pomocą ustawień w tabelce strategii.

Przelicznik cen wykorzystujemy jedynie w sytuacjach wyjątkowych, gdy na przykład ceny z hurtowni są w Euro a my chcemy prezentować je w złotówkach – wtedy w to pole podajemy kurs Euro, po którym ceny mają być przeliczone.

[Klient pyta?] Po jakim czasie zaktualizują się ceny jeśli teraz zmieniłem strategię cenową?

Odpowiedź na to pytanie jest zależna od wielu czynników:

1. Pewne jest, że proces zmiany ceny rozpocznie się przy następnej aktualizacji (https://pomoc.verosoft.com.pl/jak-czesto-dzialaja-aktualizacje-stanow-magazynowych/) lub można przykładowy produkt przenieść natychmiast przy wykorzystaniu przycisku [Przenieś do sklepu]

2.Ilości produktów, których zmiana dotyczy. Jeśli strategia była przypisana do małej liczby produktów (<200) aktualizacja powinna potrwać max około godziny, jeśli 70 000 to może nawet 48 godz.

3.Platformy sklepowej i serwera sklepowego. Jeśli działamy na szybkim serwerze i np.: sklepie oscGold to zmiana 70 000 potrwa godzinkę. Jeśli jest to platforma sklepowa typu iStore – to zmiana 1000 produktów może trwać dobę (zalezy to głównie od wydajności API iStora.

Na pewno biorąc pod uwagę wszystkie czynniki nie można się spodziewać pierwszych efektów wcześniej niż za 3 godziny. A najdłużej powinno to trwać nie więcej niż 48 h.

Jakie parametry ceny możemy ustawić w ASI?

ceny

ASI – strategie cenowe

Edycja przedziału strategii cenowej – po wybraniu właściwej strategii cenowej i kliknięciu [edytuj] /4/ przy interesującym nas przedziale cenowym otrzymujemy dostęp do edycji wszystkich parametrów strategii cenowej jak: marża [%], marża [pln], zaokr. typ [pln], zaokr. war. [pln]
UWAGA: Do rozdziału wartości całkowitych od setnych zawsze używamy kropki „.”

1) Marża [%] – jest to zwykła marża sprzedaży dodawana do ceny netto z hurtowni. Czyli jeśli produkt w hurtowni kupujemy za 10 złotych netto i ustawimy tu 30.00 – to otrzymamy 13 złotych.

2) Marża [pln] – jest to marża wyrażona w złotówkach. Czyli jeśli określimy ją na np.: 7 złotych – to po tej operacji do naszych 13 złotych netto dodane zostanie 7 złotych i otrzymamy cenę 20 złotych netto.

3) W tym momencie kalkulacji ceny zostaje dodany podatek VAT np.: 23%. Podatek VAT jest brany z pliku z hurtowni lub z ustawień przy mapowaniu produktów. Czyli w naszym przypadku do 20 złotych dodamy 23% i otrzymamy 24.60 złotych.

4) Zaokrąglenie typ [pln] – tutaj decydujemy do jakich wartości ma się zaokrąglać nasza cena brutto. Czyli jeśli w naszym przypadku ustawilibyśmy wartość 0.50 – to będzie oznaczało, że zaokrąglenia będą robione w górę do 50 groszy. Nasza cena osiągnęła by wartość 25.00 złotych.
Jeśli chcemy zaokrąglać w dół to przed wartością podajemy znak minus „-„.
Jeśli w to pole wpiszemy 1 to zaokrąglenia będą w górę do pełnej złotówki, jeśli np.: 2.00 to system zaokrągli do kolejnych 2 złotych (w naszym przypadku do 26.00 złotych), jeśli 10 – to do kolejnej dziesiątki, czyli w przykładzie 30 złotych.

5) Zaokrąglanie wartość [pln] – czyli tworzenie cen przyjaznych dla Klienta typu 9.99
Jeśli wpiszemy tutaj jakąkolwiek wartość to zostanie ona dodana do wartości obliczonej w kroku 4. Czyli jeśli napiszemy tu 0.50 to do naszej ceny 25 złotych zostanie dodane 50 groszy i otrzymamy 25,50. Natomiast jeśli umieścimy wartość z minusem „-” np.: -0.10 to otrzymamy cenę 24.90 i tak cena ostatecznie zostanie pokazana w sklepie.

 

Jak ustawiać zakresy cenowe?

ceny

ASI – strategie cenowe

Zakresy cenowe:
Po stworzeniu nowej strategii mamy od razu dostępny jeden zakres cenowy. Oczywiście zakresów cenowych możemy mieć nieskończenie dużo, tak aby w bardzo precyzyjny sposób zarządzać cenami.
Aby utworzyć nowy zakres cenowy klikamy [nowy] /2/, następnie określamy zakres [do kwoty] i zapisujemy przedział [zapisz]. Zakres wpasowuje się w strukturę już istniejących zakresów cenowych i wtedy możemy przystąpić do definiowania poszczególnych parametrów strategii cenowej tego zakresu. Aby to uczynić klikamy [edytuj] /4/ 

Przedział cenowy można również w dowolnej chwili usunąć klikając [usuń] pozostałe zakresy przedziałów dostosują swoje wartości do nowej struktury

Od jakiej ceny liczona jest strategia cenowa: hurtowej, czy katalogowej?

Od jakiej ceny liczymy strategie? Katalogowa, czy Hurtowa?
Ceny w systemie ASI mogą być liczone zarówno od cen hurtowych netto zawartych w pliku z hurtowni, jak również od sugerowanych cen katalogowych producenta (niektóre hurtownie podają takie ceny). Aby strategia cenowa wykorzystywała cenę katalogową wystarczy z pola wyboru [Licz od ceny] wybrać „ceny katalogowej”. Następnie wszystkie ustawienia zakresów będą brały pod uwagę cenę katalogową.

Co jeśli część produktów nie posiada ceny katalogowej?
W przypadku gdy wybierzemy obliczanie strategii cenowej na podstawie ceny katalogowej, a zdarzy się, że produkt zwyczajnie takiej ceny nie będzie posiadał – wtedy zostanie użyta strategia PODSTAWOWA, która zawsze jest liczona od ceny hurtowej netto.

Strategia „Cena Katalogowa”
W systemie utworzyliśmy dla Państwa wygody specjalną strategię o nazwie „Cena Katalogowa”. 
Ta strategia jest od razu dostępna przy mapowaniu i nie trzeba jej tworzyć. Strategia ta dla wszystkich produktów posiadających cenę katalogowa w pliku hurtowni – przyjmie tę cenę, jako cenę produktu w sklepie. Oczywiście strategię tę można dowolnie modyfikować. 

Jak stworzyć / zmienić ustawienia strategii cenowej?

CENY

ASI – strategie cenowe

Parametry Strategii Cenowej

Ustalanie cen produktów w systemie ASI jest bardzo elastyczne i wygodne. Możemy definiować nie tylko różne ustawienia dla różnych przedziałów cenowych, ale dodawać marże procentowe, kwotowe, robić zaokrąglenia w górę i w dół, lub parametryzować ceny typu 9,99 

Zmiana strategii: Strategia cenowa może być również w dowolnym momencie modyfikowana i zmiany które zrobimy w strategii zostaną  odzwierciedlone dla wszystkich produktów, które mają daną strategię ustawioną już przy kolejnej aktualizacji sklepu. Jeśli strategię wcześniej wykorzystaną w mapowaniu całkowicie usuniemy – wtedy automatycznie zostanie wykorzystana Strategia Podstawowa. Usunięcie strategii jest definitywne i nie można tej operacji cofnąć. 

Jak stworzyć nową strategię cenową?

Strategie

ASI – strategie cenowe

Tworzenie nowej strategii.

Dla różnych hurtowni,  dla różnych producentów, czy dla różnych produktów – często chcemy prowadzić różną politykę cenową. Aby móc to robić wygodnie – zostały stworzone w systemie ASI strategie cenowe, które możemy samodzielnie określać.

Liczba strategii, które mogą Państwo stworzyć ograniczona jedynie Państwa potrzebami.

Aby utworzyć nową strategię cenową należy wcisnąć przycisk [nowa] /1/ i nadać strategii nazwę a następnie nacisnąć [zapisz]
Tak stworzona strategia ma tylko jeden przedział i wymaga określenia charakterystycznych parametrów.

Strategia jest od razu widoczna i gotowa do wykorzystania przy mapowaniu.

Co to jest strategia podstawowa i do czego służy?

Strategia „Podstawowa” – ta strategia działa zawsze, jeżeli dla danej kategorii produktów z hurtowni nie przypisaliśmy żadnej innej (uprzednio przez nas stworzonej) strategii.
Strategia ta jest predefiniowana w systemie ASI, ale można ją modyfikować dowolnie, czyli dodawać przedziały, zmieniać marże itp. Po zmianie tych parametrów – wszystkie produkty, które miały przypisaną strategię podstawową uzyskają nowe ceny uwzględniające zmiany. Nowe ceny zawsze znajdują odzwierciedlenie w sklepie po aktualizacji dokonywanej przez system ASI – czyli kilka razy dziennie.
Strategia podstawowa jest jedyną strategią, której nie możemy usunąć.

Po co nam strategia podstawowa?
Celem wprowadzenia strategii podstawowej było zabezpieczenie Państwa przed przypadkowym przekazaniem do sklepu produktów w cenie hurtowej. Jeśli z rozpędu przy mapowaniu nie wskażemy żadnej przez nas przygotowanej strategii – to mamy pewność, że zadziała przynajmniej strategia podstawowa i do produktów zostanie dodana marża określona w tej strategii .

 

Do czego służą strategie cenowe?

Strategie cenowe pomagają nam zmieniać ceny dla całych hurtowni, poszczególnych kategorii produktów, producentów lub nawet poszczególnych produktów. Możemy zdefiniować wiele strategii cenowych kreujących nasze ceny w sklepie w zależności od ceny hurtowej oferowanej nam przez hurtownie.

Wcześniej zdefiniowane strategie cenowe wykorzystujemy przy mapowaniu produktów do poszczególnych kategorii w naszym sklepie. Strategie cenowe są przypisywane do kategorii (producentów lub pojedynczych produktów) z hurtowni, dlatego w sklepie nigdy nie znajdą się 2 takie same produkty o różnych cenach pochodzące z jednej hurtowni.