[Klient pyta?] Co oznacza, na co ma wpływ liczba, którą można zmieniać – „przelicznik cen” w zakładce „strategie”?

„Przelicznik cen” w strategi cenowej powoduje pomnożenie ceny bazowej netto przez wartość wpisaną w to pole.
Standardowo wartość ta powinna być ustawiona na 1, a ceny powinno regulować się za pomocą ustawień w tabelce strategii.

Przelicznik cen wykorzystujemy jedynie w sytuacjach wyjątkowych, gdy na przykład ceny z hurtowni są w Euro a my chcemy prezentować je w złotówkach – wtedy w to pole podajemy kurs Euro, po którym ceny mają być przeliczone.