Produkty zakwalifikowane do limitu abonamentowego

W jaki sposób są liczone produkty kwalifikujące się do limitu abonamentowego?

Do limitu produktów na podstawie którego ustalany jest abonament kwalifikowane są produkty które są:
1) zmapowane – zmapowane w ASI na poziomie produktów bądź na poziomie kategorii lub producenta oraz
2) dostępne – mają stan magazynowy większy od zera w pliku/API z hurtowni
Jeśli produkt ma warianty – to warianty nie są dodawane do limitu, a produkt liczony jest tylko jeden raz.

Nie liczymy do limitu również produktów utworzonych w sklepie, ponieważ wiele ofert hurtowni zmienia się dynamicznie i niektóre sklepu mają utworzonych 100 tys. a korzystają np.: jedynie z 5 tys. dlatego gdybyśmy liczyli wszystkie produkty utworzone w sklepie byłoby to dla tych sklepów niekorzystne.

Może być produkt zmapowany i dostępny, który jednak z różnych przyczyn nie został utworzony w sklepie (pomimo niewykorzystania pełnego limitu). Jedną z przyczyn może być przykładowo aktywne ustawienie w integracji, które ogranicza tworzenie nowych produktów o cenie niższej niż 5 zł lub takich gdzie stan magazynowy w hurtowni jest niższy niż 10 szt. W efekcie taki produkt pomimo tego, że każdego dnia jest obrabiany przez system ASI (każdorazowo sprawdzana jest jego cena, stany, warunki importu) nie zostanie zaimportowany. Naturalnie taki produkt jest brany do limitu ponieważ system musi go ciągle analizować i obrabiać – pomimo tego, że nie jest on finalnie utworzony w sklepie.
Ilość produktów zakwalifikowanych do limitu zmienia się dynamicznie zgodnie z mapowaniami i zawartością danych integracyjnych np:

– Jeśli zmapujemy sobie całą kategorię zawierającą telewizory, która w dniu mapowania miała 100 dostępnych telewizorów – to ilość produktów zakwalifikowanych do limitu z tej kategorii będzie wynosiła 100. Jeśli hurtownik następnego dnia doda kolejne 20 telewizorów do tej samej kategorii – to ilość produktów zakwalifikowanych do limitu samoczynnie zwiększy się do 120.

Jeśli chcielibyśmy z jakiegoś względu mieć nad tym pełna kontrolę – to należy dokonywać mapowania na poziomie poszczególnych produktów.

Liczba produktów kwalifikujących się do limitu abonamentowego będzie widoczna od 1.07.2021 na koncie klienta w systemie ASI.