[Klient pyta?] Jak właściciel sklepu może zarządzać produktem którego nie ma w hurtowni?

W przypadku gdy w hurtowni skończą się produkty (czyli ich stan magazynowy wynosi 0) to takich produktów brak w naszym sklepie i stają się Nieaktywne – to oznacza, że klient takich produktów nie może kupić. Jest to najlepsze działanie w przypadku drobnych produktów takich jak np. książki bielizna bo wtedy mamy pewność, że nie mamy „pustych” zamówień.
Są jednak produkty specyficzne gdzie Klient jest w stanie poczekać na dany produkt i wówczas może nam zależeć na tym żeby produkt, który jest niedostępny w hurtowni był widoczny w sklepie. Można to zrobić ustawiając status produktów na Aktywny. Aby to wykonać logujemy się do systemu ASI wybieramy zakładkę Mapowanie. Następnie odnajdujemy produkt (może to być również kategoria bądź producent), który nas interesuje i zaznaczamy go. Po prawej stronie znajduje się sekcja Ustawienia, a poniżej podsekcja o nazwie Gdy skończą się produkty w hurtowni. Wybieramy z pola Status produktu opcję Aktywny. Oznacza to, że takie produkty będą widoczne w sklepie ale w rzeczywistości nie będzie ich na stanie (nie będzie można kupić tych produktów).
Jeśli Klient będzie w sklepie poszukiwał produktu, który mimo, że jest widoczny ale nie ma go na stanie (stan magazynu wynosi 0) to takiego produktu nie będzie mógł zamówić. Czasami stan magazynu równy 0 spowoduje, że produkt aktywny nie będzie widoczny w sklepie (uzależnione jest to od rodzaju sklepu).
Można zmienić stan magazynu na jakąś wartość domyślną, np. 2 po to żeby stan magazynowy zawsze wynosił 2. Może być tak, że produktu nie ma w hurtowni natomiast znajdzie się Klient to wtedy hurtownia zamawia produkt u producenta i po kilku dniach jest on dostępny. Dlatego warto mieć na stanie np. 2 produkty żeby potencjalny klient mógł sobie kupić. W rezultacie mamy taką sytuację, że produkt jest zarówno Aktywny jak i jego stan magazynowy będzie większy od 0 czyli będziemy mogli cały czas te produkty mapować.
W sytuacji gdy produktów nie ma w hurtowni warto zmienić sobie Dostępność na dłuższy okres (właściciel sklepu ma więcej czasu na zamówienie produktu). Rozwijamy menu Dostępność i mamy do wyboru dostępności w okresach od 24 godzin do nawet jednego tygodnia.
Ostatnia bardzo wygodna i użyteczna funkcja to Powiadom mnie emailem. Jeśli z jakiegoś powodu produkt nie jest dostępny a my chcemy by został on nam w jakiś sposób zaprezentowany. Np. gdy wystawiamy jakiś produkt na aukcji internetowej ale po pewnym czasie kończy się jego stan magazynowy (a aukcja trwa dalej) to gdy ustawimy sobie tę funkcję na Tak to otrzymamy specjalny email, który poinformuje nas że danego produktu w hurtowni nie ma. Po otrzymaniu takiej informacji można np. taki produkt wycofać z aukcji.

[Klient pyta?] Dlaczego czasami produkty zaimportowane do sklepu nie aktualizują się?

Standardowo aktualizacja stanów magazynowych i cen odbywa się 5 razy dziennie. Natomiast nie dotyczy ona wszystkich produktów, które są w sklepie. W celu zapewnienia jak najmniejszego obciążenia sklepu aktualizacjami gdy produkt nie jest zamówiony w hurtowni, nasz system nie wykonuje takiej aktualizacji.
Jeśli np. klient dokonał zakupu produktów w sklepie ale następnie te produkty nie zostały zamówione w hurtowni to nasz system nie robi tej aktualizacji – zmieniły się stany produktów w sklepie natomiast w hurtowni nie (ponieważ nie zostały zamówione).
Aby zadziałała aktualizacja produktów muszą zajść jakieś zmiany w hurtowni lub w systemie ASI.
Czyli np. gdyby po zakupie w sklepie zamówiono te produkty w hurtowni to nasz system ASI dokonałby aktualizacji (ponieważ w hurtowni doszło do zmian) i wówczas te produkty znowu pojawiłyby się w sklepie.
Aktualizacja nie zadziała gdy dokonamy zmian tylko w samym sklepie.

[Klient pyta?] Jak można wyłączyć producenta z całej hurtowni? – wykluczanie producentów

Aby wyłączyć wybranego przez nas producenta z określonej hurtowni należy zalogować się do naszego systemu ASI.

Znajduję się tam zakładka Producent do której należy wejść. W wyszukiwarce wpisujemy nazwę producenta, którego chcemy wykluczyć.
Następnie na końcu znajduje się kolumna Czy wykluczony. Wystarczy z rozwijanego menu wybrać opcję Tak co spowoduje wykluczenie tego producenta ze sklepu.

Wykluczenie producenta z hurtowni działa w taki sposób, że przy następnej aktualizacji produkty tego producenta zmienią status na Nieaktywny w związku z czym nie będą widoczne dla klienta sklepu jak również w przyszłości nie będą dodawane nowe produkty tego producenta do naszego sklepu.

[Klient pyta?] W jaki sposób można dowidzieć się czy w hurtowni są nowe produkty? – raport niezmapowanych

W przypadku gdy nie wiemy czy hurtownia dodała np. nowego producenta czy też jakieś nowe produkty, a chcielibyśmy to sprawdzić należy zalogować się do naszej aplikacji ASI. Znajduję się tam zakładka Raport do której należy wejść.Pojawia się tam pełna lista hurtowni zintegrowanych z Pani sklepem.

Widzimy tam kolumny, z których możemy się dowiedzieć ile w danej chwili jest niezmapowanych produktów w hurtowni.

Kolumna Niezmapowane produkty (poprzednio): pokazuje liczbę niezmapowanych produktów w kategorii podczas poprzedniego generowania raportu. Służy to porównaniu, czy od ostatniego sprawdzenia liczba produktów się zmieniła, czy nie. Natomiast kolumna Niezmapowane produkty (teraz): pokazuje ilość niezmapowanych produktów na moment generowania raportu. Kolumna Udział niezmapowanych do wszystkich: jest udział % niezmapowanych do wszystkich produktów w danej kategorii