[Klient pyta?] Czy po zmapownaiu wybranych produktów do sklepu ich rozmiarówka zostanie automatycznie przypisana do tej znajdującej się w sklepie, czy zostanie utworzona nowa jeśli odpowiednia nie istnieje?

Program ASI przy eksporcie produktów, tworzy również cechy, którymi mogą być np.: rozmiar i kolor.

Jeśli w sklepie jest już wcześniej stworzony katalog nazw rozmiarów (nie koniecznie przez ASI) – to program go wykorzysta i nie stworzy dodatkowo nowego rozmiaru. Jeśli rozmiaru lub koloru brakuje – wtedy ASI utworzy brakujący kolor i później będzie go wykorzystywało.

UWAGA 1:

Należy pamiętać, że odwzorowanie kolorów i rozmiarów musi być identyczne w hurtowni i w sklepie, aby zostało wykorzystane. Jeśli w hurtowni mamy kolor „różowo – biały” a w sklepie „biało – różowy” lub „różowobiały” lub „różowo-biały” to są to zupełnie inne kolory i ASI dla takiego produktu stworzy nowy kolor w sklepie: „różowo – biały”.

UWAGA 2:

ASI aktualizuje jedynie produkty i cechy, które samo utworzyło w sklepie. Produkty dodane ręcznie – nawet jeśli są identyczne jak w hurtowni – są dla ASI niewidoczne, dlatego również ich cechy nie będą aktualizowane. W takiej sytuacji ASI założy własne produkty (jeśli zostało wykonane odpowiednie mapowanie) wykorzystując katalog nazw cech ze sklepu (np.: kolory i rozmiary).